Algemene Vergadering VVKP 2024

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

16u - 18u
Oude Graanmarkt 48 , 1000 Brussel

Beste VVKP-lid, 

Wij nodigen je graag uit op onze Algemene Vergadering van 2023. Deze zal plaatsvinden op 15 juni van 16u tot 18u, met aansluitend een receptie tot 20u.  De vergadering zal zowel fysiek als online te volgen zijn. Ze zal doorgaan in onze VVKP-lokalen te Brussel. Indien je online wenst te volgen zal je een Zoom-link ontvangen. Je dient je in beide gevallen op voorhand in te schrijven via onderstaand inschrijvingsformulier, en dit voor 9 juni.

De Algemene Vergadering is de belangrijkste vergadering van het jaar. Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden voor de activiteiten van het afgelopen jaar. Bovendien kunnen ook nieuwe bestuursleden worden benoemd. Het programma en de resultaten van vorig boekjaar worden zo snel mogelijk beschikbaar gemaakt. Alle documenten die betrekking hebben op deze Algemene Vergadering zullen ter inzage worden gesteld via de volgende link.

Alle VVKP-leden mogen aanwezig zijn op de Algemene Vergadering. Het zijn echter enkel de effectieve leden die stemrecht hebben (zie 'types leden'). Alle leden kunnen effectief lid worden. Zij richten hiervoor een eenvoudig verzoek tot de secretaris van de vereniging (secretaris@vvkp.be). Let wel, het effectief lidmaatschap vereist een daadwerkelijk engagement om aanwezig te zijn op de Algemene Vergaderingen.

Ben je een effectief lid en kan je toch niet persoonlijk aanwezig zijn? Dan vragen we om een volmacht te verlenen aan een ander effectief lid. Je kan dit doen via het inschrijvingsformulier, en dit uiterlijk tegen 9 juni. Indien je niet langer als effectief lid wil beschouwd worden, gelieve ons dit dan te laten weten. Je blijft dan verder lid van VVKP maar hebt geen stemrecht meer binnen de Algemene Vergadering. 

Het bestuursorgaan staat steeds open voor betrokken, geëngageerde collega's die mee richting willen geven aan de vereniging. Heb je interesse om je kandidaat te stellen voor een bestuursmandaat binnen het bestuursorgaan? Wij ontvangen hiervoor graag jouw kandidatuur voor 31 mei. Je kan dit doen door een mailtje te richten aan onze secretaris (secretaris@vvkp.be).

Wij hopen je alvast te mogen begroeten op onze jaarlijkse Algemene Vergadering.

Schrijf je hier in