7/10/2022 - autismespectrumstoornissen Workshop ‘TAT & (ASS)’

Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie

Data van dit evenement

9u30 tot 17u00
Burgemeester Loeffplein 98 , 5211 RX 's-Hertogenbosch
Kosten: 185€ leden NvvR/VVKP, 235€ niet leden

Een diagnostische vraagstelling over de aanwezigheid van een autismespectrumstoornis (ASS) is doorgaans een uitdaging. Voor de descriptieve en structurele diagnostiek gebruiken we gestructureerde en ontwikkelingsanamnestische interviews en gevalideerde vragenlijsten. Voor de beoordeling van de cruciale cognitieve stijl kenmerken (Theory of Mind, centrale coherentie) wordt soms verwezen naar de TAT vanwege de open aard van de test en de mogelijkheden om de sociale informatieverwerking te bestuderen. Bovendien is de TAT een naturalistische taak waardoor we het probleemoplossend vermogen kunnen waarnemen. Inmiddels zijn empirisch onderbouwde scoringssystemen voor de TAT ontwikkeld die waardevol zijn in het kader van ASS-diagnostiek, bijvoorbeeld de Social Cognition and Object Relations Scale van Westen die recent door Stein & Slavin-Mulford (2017) verder verfijnd werd. Onderzoek bracht verder aan het licht dat de narratieven van cliënten met een ASS specifieke kenmerken kunnen vertonen (Eurelings-Bontekoe et al., 2011).

In deze workshop presenteren we eerst de internationale vakliteratuur over de TAT in het kader van ASS-diagnostiek. Vervolgens richten we ons op de klinische praktijk met praktische wenken bij het gebruik van de TAT in het kader van ASS-diagnostiek. Welke platen zijn nuttig in dit kader, welke methodieken kunnen we toepassen om de narratieven verantwoord te interpreteren en hoe maken we deze interpretaties relevant voor de cliënt tijdens een nabespreking. Dit overzicht wordt geïllustreerd met klinische vignetten waarbij we maximaal gebruik willen maken van de ervaring en deskundigheid van de deelnemers van de workshop. In de namiddag wordt dit interactieve karakter verdergezet met de presentatie van twee gevalsstudies: een prototypische cliënt met een ASS en een casus die zich in de grijze zone situeert en een reële diagnostische uitdaging biedt zoals het in de klinische praktijk vaker het geval is. Van beide casussen wordt het psychodiagnostisch onderzoek voorgesteld waarbij veel tijd zal gaan naar oefenmomenten voor de analyse en interpretatie van de TAT-narratieven.

 

Meer informatie en inschrijvingen

 

Docenten: Dr. J. Vereycken, Drs. B.K. Tonino

 

Programma:

09u30-12u30: TAT en ASS: verkenning van de vakliteratuur, praktische aspecten bij deafname en interpretatiestrategieën van de narratieven.

12u30-13u30: Lunch

13u30-15u00: Gevalsstudie 1

15u00-15u15: Koffiepauze

15u15-16u45: Gevalsstudie 2

16u45: Samenvatting van de workshop

De workshop die doorgaat in Golden Tulip "Hotel Central" in 's-Hertogenbosch is gericht op (GZ)-psychologen, Klinisch psychologen en psychotherapeuten. De workshop is erkend door de FGzPt met 6 punten. De kosten bedragen 185€ voor leden NvvR/VVKP en 235€ voor niet-leden. Koffie en middaglunch zijn inbegrepen. Gezien het belang van de interactie tussen de deelnemers en de oefenmomenten is het aantal deelnemers beperkt. 

Uiterste inschrijvingsdatum: 20 september 2022.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met katleen.vaganee@telenet.be

Bekijk de folder