3-daagse training: Diagnostiek van psychopathie (PCL-R)

De Psychopathie Checklist - Revised (PCL-R; Hare, 1991, 2003) blijft tot op heden het meest gehanteerde en best empirisch onderbouwde instrument om de mate van psychopathie te bepalen. In de training een overzicht gegeven van recente onderzoeksliteratuur op het terrein van psychopathie. Hierbij wordt onder andere aandacht besteed aan psychopathie bij vrouwen en de behandeling van mensen met een hogere mate van psychopathie.

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

9u30 tot 17u
Oude Graanmarkt 48 , 1000 Brussel
9u30 tot 17u
Oude Graanmarkt 48 , 1000 Brussel
9u30 tot 17u
Oude Graanmarkt 48 , 1000 Brussel

Over het thema

Personen met een hoge mate van psychopathie zijn personen bij wie ernstige problemen en tekortkomingen kunnen vastgesteld worden op vlak van emoties (bijvoorbeeld, gebrekkig empathisch vermogen) en interpersoonlijk gedrag (bijvoorbeeld, manipulatief gedrag). Daarnaast vertonen ze problematisch gedrag (bijvoorbeeld, impulsiviteit), dat vaak reeds voor het twaalfde levensjaar aanwezig is. 

Deze personen vertonen doorgaans een verhoogd risico op recidive. Daarnaast vormen ze een uitdaging binnen de behandelcontext vanwege de grotere kans op drop-out, het veroorzaken van incidenten, de vaak moeilijker lopende therapeutische relatie en het moeilijker lopend veranderingsproces.  

In deze PCL-R training staat centraal hoe je met behulp van de PCL-R de mate van psychopathie kunt bepalen. Aan de hand van casusmateriaal zal uitgebreid worden geoefend in het scoren van de PCL-R.

Programma

De drie dagen gaan door op 11, 12 en 18 maart 2024 telkens van 9u30 tot 17u in Brussel.

Na het volgen van het programma:

 • ben je op de hoogte van de belangrijkste theoretische en empirische bevindingen  inzake psychopathie relevant voor het afnemen van de PCL-R;
 • heb je een diepgaand inzicht in de opbouw en inhoud van de PCL-R;         
 • kan je de PCL-R bij je patiënten / cliënten afnemen

Sprekers

Prof. dr. Kasia Uzieblo heeft klinische psychologie gestudeerd aan de Universiteit Gent. In 2008 rondde ze haar promotieonderzoek naar de emotionele verwerking van psychopathie af. Van 2009 tot 2018 was ze als hoofdlector verbonden aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen, waar ze het postgraduaat Forensische Psychodiagnostiek en Counseling en de expertisecel Toegepaste forensische psychologie opstartte en coördineerde. Sinds 2018 is ze als senior onderzoeker aangesteld bij de onderzoeksafdeling van de Van der Hoeven Kliniek (Utrecht, Nederland).

Daarnaast is ze als professor in de forensische psychologie en criminologische psychologie verbonden aan de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel. Kasia Uzieblo treedt tevens op als trainer in risicotaxatie, de PCL-R en de Static-Stable-Acute verbonden aan de RINO-Groep (Utrecht, Nederland). Ze zetelt in verschillende raden, waaronder in het bestuur van de internationaal gerenommeerde Society for the Scientific Study of Psychopathy (SSSP). Verder coördineert ze de Divisie Forensische Psychologie van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen. 


Drs. Mieke Breij is GZ-psycholoog. Zij is sinds september 2019 werkzaam bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, alwaar ze sinds 2021 als landelijk coördinator Psychologische Zorg Gevangeniswezen optreedt. Begin 2023 heeft ze de opleiding tot Pro Justititia Rapporteur succesvol afgerond. Het adviseren van de rechtbank over plaatsing van net opgepakte personen, het adviseren over rapportage alsmede het schrijven van rapporten ter advisering van de rechtbank over het toerekenen zijn hierin onderdeel van haar werk.  

In voorgaande jaren heeft zij geruime tijd gewerkt bij de Van der Hoevenkliniek als diagnosticus en psychotherapeut. Risicotaxatie en advisering over behandeling van (zeden)delinquenten vormden een belangrijk deel van haar werkzaamheden. Daarna heeft zij bij de Forensische Psychiatrische Afdeling (FPA) te Utrecht gewerkt, zowel als regiebehandelaar als inhoudelijk verantwoordelijke voor een afdeling met patiënten met persoonlijkheidsproblematiek.

Prijs en Inschrijven

Prijs Leden VVKP: 450€

Prijs niet-leden: 550€

Plaatsen zijn beperkt, schrijf je dus snel in!

DEADLINE INSCHRIJVINGEN: 6/3/2024 om 24u

Inschrijven kan hier

Let op! voor het verkrijgen van een certificaat dien je de drie opleidingsdagen gevolgd te hebben. 

Profiel

Dit programma is bedoeld voor

 • Psychiaters

 • Psychologen 

 • Klinisch orthopedagogen

 • Criminologen 

 • Psychologisch consulenten

 • Sociaal werk

Voorkennis

 • Enige werkervaring met forensische doelgroepen vormt een meerwaarde, maar is geen voorwaarde. 

 • Ervaring in (forensische) (psycho)diagnostiek en/of risicotaxatie