1 jaar ZSG Antwerpen (Zorgcentrum na Seksueel Geweld)

Kan jij in aanraking komen met slachtoffers van seksueel geweld? Wil je graag weten hoe hen warm door te verwijzen naar het ZSG?

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

Van 8u tot 14u
Kon. Elisabethlei 22 , 2018 Antwerpen

In november bestaat het ZSG Antwerpen (Zorgcentrum na Seksueel Geweld) in het UZA 1 jaar. Een gelegenheid om te delen wat er ondertussen verwezenlijkt is, en om samen na te denken over de toekomst. Er zijn het laatste jaar ongeziene bruggen geslagen tussen zorgpartners, politie en parket om slachtoffers van acuut seksueel geweld allesomvattende, gespecialiseerde zorg te kunnen bieden. En dit alles onder één warm en veilig dak.

Meer info