Psychosociale opvang tijdens de Covid-19 pandemie

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert  de Hoge Gezondheidsraad van België aanbevelingen voor de psychosociale opvang tijdens de Covid-19 pandemie ten behoeve van de zorgverleners en overheid.
 

"Aandacht moet worden besteed aan het unieke karakter van de huidige pandemie en de werkgroep roept dus op om deze aanbevelingen te blijven toetsen aan de veranderende situatie".

Naar het advies