Organigram

Leden: VVKP is een ledenvereniging in de structuur van een vzw. Dit betekent dat de Algemene Vergadering het hoogste beslissingsorgaan is van de vereniging. Enkel effectieve leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering. Ieder betalend lid kan zich laten registreren als effectief lid door een verzoek te richten aan de secretaris van de vereniging.

Kringen: VVKP-leden zijn lokaal georganiseerd in regionale psychologenkringen. Deze lokale kringen participeren volop in de verschillende Vlaamse Eerstelijnszones en in de Netwerken Geestelijke Gezondheid. De voorzitters van psychologenkringen hebben een belangrijke stem binnen VVKP en komen 2 keer per jaar samen in een voorzittersoverleg.

Divisies: inhoudelijk organiseren de leden zich in divisies die representatief zijn voor de diversiteit binnen de klinische psychologie. Zij vormen de brug tussen wetenschap en praktijk. De divisies geven inhoudelijk advies aan het bestuur en bepalen zo de koers van de vereniging. Elke divisie kan een nieuw lid voordragen aan het Bestuursorgaan, welke dan wordt bekrachtigd door de Algemene Vergadering.

Cellen: leden die de handen uit de mouwen willen steken vervoegen de diverse cellen. Deze hebben een ondersteunende functie naar de divisies toe. Samen met de staf vormen deze vrijwilligers de olie die de vereniging vlot doen draaien. Ondanks de voorzichtige professionalisering blijft de vereniging voornamelijk draaien op vrijwilligers.