Organigram

Leden: gezien het VVKP een ledenvereniging is in de structuur van een vzw vormt haar Algemene Vergadering het hoogste beslissingsorgaan van de vereniging. De leden zijn lokaal georganiseerd in regionale psychologenkringen. Enkel effectieve leden hebben stemrecht op de Algemene vergadering. Je wordt effectief lid op eenvoudig verzoek aan de secretaris.

Kringen: de VVKP leden zijn lokaal georganiseerd in regionale kringen. Deze lokale psychologenkringen participeren volop in de eerstelijnszones en in de netwerken geestelijke gezondheid. De voorzitters van die kringen hebben een belangrijke stem in het VVKP en komen 2 keer per jaar samen in het voorzittersoverleg.

Divisies: inhoudelijk organiseren de leden zich in divisies die representatief zijn voor de diversiteit van de klinische psychologie. Zij vormen de brug tussen wetenschap en praktijk. De divisies geven inhoudelijk advies aan het bestuur en bepalen zo de koers van de vereniging. Elke divisie draagt iemand voor als lid van de raad van bestuur en wordt dan bekrachtigd door de Algemene Vergadering.

Cellen: leden die de handen uit de mouwen willen steken vervoegen de diverse cellen. Deze hebben een ondersteunende functie naar de divisies toe. Samen met de staf vormen deze vrijwilligers de olie die de vereniging doen draaien. Ondanks de voorzichtige professionalisering blijft de vereniging voornamelijk draaien op vrijwilligers.