25-02-20
Vorming

Éénlijn.be heeft momenteel heel wat webinars rond verschillende eHealth thema’s online.

Patiënten kunnen via het www.mijngezondheid.belgie.be portaal zo goed als alle medische en farmaceutische gegevens bekijken die digitaal gedeeld worden in de eerstelijn en in ziekenhuizen.

Door hiervan goed op de hoogte te zijn kan je jouw patiënt eventueel begeleiden / antwoorden bij vragen en je weet ook welke gegevens al dan niet zichtbaar zijn.

Tijdens deze online opleiding leer je hoe de patiënten viewers werken, welke gegevens je kan zien en hoe je - indien de patiënt dat goed vindt - daar ook samen naar kan kijken.

Klik hier om de data & tijdstippen terug te vinden en om te registreren voor deze (gratis) webinar.
Wil je snel weten wat een webinar precies inhoudt en wat de vereisten zijn om deel te nemen? Klik dan hier voor een kort filmpje. Doelgroep: alle professionals binnen zorg en welzijn.

Doelgroep: alle professionals binnen zorg en welzijn.

Meer info?