11-03-20
Vorming

Je kan je vanaf nu weer inschrijven voor de PEV Eerstelijnspsychologie. Snel reageren is de boodschap aangezien ervaring leert dat deze opleiding, met beperkt aantal plaatsen, snel vol zit.

De inschrijvingen voor de nieuwe cyclus van de Permanente Vorming EersteLijnsPsychologie is geopend. De komende cyclus 2020 - 2022 zal doorgaan aan de UGent. 

Visie


Eerstelijns psychologische zorg (ELP) is gericht op het verhogen van de psychologische zelfredzaamheid en autonomie van de patiënt binnen zijn of haar context en dichtbij huis. Deze zorg wordt verstrekt aan kinderen, adolescenten, volwassen, ouderen met milde tot matige psychische klachten en meer specifiek ook aan kwetsbare groepen die op korte termijn hulp willen. ELP kan vanuit een mono- of multidisciplinaire context bijdragen aan vroegtijdig opsporen en behandelen van psychologische problemen. Dit kan dit leiden tot een meer efficiënte organisatie van de gezondheidszorg.

Doel van deze opleiding


In de PEV ELP worden de deelnemers opgeleid in het hanteren van een generalistisch eerstelijns-psychologisch denkkader. Binnen deze opleiding wordt gekozen voor het KOP-model bij volwassenen en het Prop-model bij kinderen en jongeren (Rijnders, Heene, Debruyne & Haeck, 2010, 2015). Op basis van dit denkkader leren de cursisten op systematische wijze psychologische problemen analyseren en behandelmethoden en technieken kiezen en aanwenden om effectieve kortdurende psychologische hulp te bieden.

Deze opleiding bereidt voor op het zelfstandig aanbieden van deze ELP zorg aan verschillende patiëntengroepen met uiteenlopende problemen.

De zorg kan verstrekt worden in het kader van samenwerkingsverbanden met andere zorgverstrekkers.

Meer info op de VVKP - vormingspagina