24-02-20
Vorming

De KULeuven faculteit rechtsgeleerdheid kondigt nieuwe opleiding « Juridische opleiding gerechtsdeskundige » aan.

Graag informeren wij u over een nieuwe opleiding, namelijk « Juridische opleiding gerechtsdeskundige ».

Om als gerechtsdeskundige te mogen optreden moet men op een lijst opgenomen worden, waarbij als voorwaarde geldt dat men een recente juridische opleiding gevolgd heeft, tenzij men hiervoor een vrijstelling heeft kunnen bekomen. 

Meer informatie over de opleiding kan je vinden in deze folder of via de website van de KULeuven faculteit rechtsgeleerdheid.