13-09-21

Dit project kadert in een hervorming van de geestelijke gezondheidszorg waarmee we lokale zorgverleners (vb. huisartsen, psychologen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen,... ) nauwer willen laten samenwerken om zo tot betere zorg te kunnen komen. De klinisch psychologen en orthopedagogen die meedoen met het project kunnen een breed bereik van interventies aanbieden. Zo kunnen zij zowel preventieve groepsprogramma’s uitrollen in kwetsbare buurten of kunnen er individuele of groepssessies georganiseerd worden.

De zorg is direct toegankelijk voor alle leeftijdsgroepen zonder pathologisering van psychisch lijden. In principe kan iedereen er dus beroep op doen, al wordt er wel gevraagd om zorg te dragen dat kwetsbare doelgroepen als gevolg van de Covid – 19 pandemie zeker meegenomen kunnen worden. Dit betekent echter nog niet dat daadwerkelijk elke burger er ook gebruik van zal kunnen maken. Het budget van 151 miljoen € laat dat nog niet toe. Het is vooral de bedoeling om een aantal innovatieve processen uit te testen in de praktijk om zo de verdere ontsluiting van de geestelijke gezondheidszorg in ons land verder voor te bereiden.

Zo geeft het project de verantwoordelijkheid aan de lokale zorgverleners binnen de netwerken om samen verder afspraken te maken hoe de middelen het beste besteed kunnen worden. Vanaf 01 september kunnen zij starten en zij hebben de tijd om tot 31 december volledig operationeel te zijn. Als het netwerk daarvoor kiest kunnen de klinisch psychologen/orthopedagogen die vandaag al actief zijn in de huidige conventie eerstelijnspsychologische zorg in september al meteen ingezet worden in deze nieuwe conventie zodat elk netwerk alvast een minimaal aanbod heeft om te kunnen starten.

Dit akkoord is zonder meer historisch te noemen. Voor het eerst hebben heel wat zorgactoren (klinisch psychologen en orthopedagogen, huisartsen, psychiaters, patiënten – en familievertegenwoordigers, ziekenhuizen, …) de handen in elkaar geslagen om te proberen een geïntegreerd zorgmodel te ontwikkelen waarin de hulpvraag van de patiënt centraal staat. Het budget van 151 miljoen € laat toe om overal in België de nodige initiatieven te nemen zodat we in alle regio’s een aanbod kunnen uitwerken en de nodige ervaringen kunnen opdoen. Klinisch psychologen en orthopedagogen zullen voor het eerst als volwaardige partner opgenomen worden in de netwerken geestelijke gezondheidszorg.

Meer informatie zal geleidelijk aan beschikbaar worden van zodra de netwerken klaar zijn met de verdere lokale uitwerking. Wij verwachten dat de klinisch psycholoog/orthopedagoog toegankelijk gaat zijn in de loop van de maand oktober/november en verwachten dat over het hele grondgebied de werking op volle toeren kan lopen vanaf 1 januari 2022. Wij stellen alles in het werk om zo snel mogelijk de zorg toegankelijk te maken voor de burger.

Dit is een gezamenlijk bericht van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen.