16-02-21

De overheid beloonde de zorgsector voor haar ongeziene inspanningen tijdens deze Corona – crisis. Het vrijgemaakte budget zal gebruikt worden om de IFIC – hervorming helemaal door te kunnen voeren. Voor de klinisch psychologen betekent dat echter geen verbetering. “Compleet onaanvaardbaar,” Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de VVKP uit zijn ongenoegen: “net als de andere collega’s in de zorg werken ook wij in bijzonder moeilijke omstandigheden. Wij worden opnieuw genegeerd. Dit is niet meer verdedigbaar.” 

IFIC is de organisatie die belast werd door de sociale partners om nieuwe functieclassificaties uit te werken door de zorgsector. In 2019 werd er aan de zorgverstrekkers binnen de federale privé – voorzieningen zoals de algemene en psychiatrische ziekenhuizen, gevraagd om in te stappen in het nieuwe systeem. Klinisch psychologen weigerden toen om in te stappen en tekenden massaal protest aan. “De reden daarvoor was dat de nieuwe IFIC – functieclassificatie helemaal geen rekening hield met het nieuwe wettelijke kader. Klinisch psychologen zijn ondertussen erkend als een autonoom gezondheidszorgberoep. Veel klinisch psychologen in loondienst zijn hoog gespecialiseerd. De functieomschrijvingen en loonbarema’s houden geen rekening met hun taken en verantwoordelijkheden ,” legt Lowet uit. “Bovendien waren wij één van de weinige beroepen die effectief loon zouden verliezen in het nieuwe systeem.

De klinisch psychologen gingen in gesprek en kaartten hun verzuchtingen aan binnen een logge onderhoudsprocedure. Maar 2 jaar na datum is daar nog altijd geen beweging in gekomen. Ondertussen besliste de overheid wel om de zorgsector te belonen voor de gigantische inspanningen die ze levert om de Corona – epidemie te bezweren. De sociale partners gaan die middelen nu gebruiken om IFIC helemaal te kunnen uitrollen. “Een loonsverhoging, die belangrijke appreciatie, is er enkel  voor collega’s die in het IFIC – systeem zijn ingestapt. Het merendeel van de klinisch psychologen stapten echter niet in en worden nu compleet genegeerd. Er is nog steeds geen herziening van hun statuut en nu missen ze ook nog eens een loonsverhoging.” reageert Lowet boos.
Het verhaal wordt nog sterker.  Voor de klinisch psychologen die wel zijn ingestapt, is er helemaal geen loonsverhoging. De psychologen zijn verontwaardigd, aldus Lowet: “Dat is inderdaad nog straffer, de volledige uitrol van IFIC betekent voor dat enkel het loonverlies van het oude systeem gecompenseerd wordt. Van een loonsverhoging is dus helemaal geen sprake en dat terwijl de loonkloof met onze Nederlandse collega’s ondertussen bruto 1000 € bedraagt. Dat kan je toch niet meer blijven verdedigen?” 
De klinisch psychologen vragen dringend overleg met de sociale partners om hun functie te actualiseren en herevalueren. “Wij zijn ervan overtuigd dat dit tot een hogere waardering moet leiden. Het is duidelijk dat de bestaande sociale partners: vakbonden en werkgevers, onvoldoende de realiteit op het terrein kennen. We moeten het overlegmodel dringend herbekijken,” besluit Lowet.