02-10-20
Kringwerking

De eerste serie webinars in het kader van het project lokale ondersteuning zorgberoepen kan je nu raadplegen op het VVKP Youtube kanaal.

In opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid trekt de VVKP een project om lokale zorgverstrekkers beter te betrekken bij de werking van de eerstelijnszones en hun zorgraden. In een eerste fase van het project ondersteunen we 6 beroepen om zich lokaal te organiseren: klinisch psychologen, ergotherapeuten, vroedvrouwen, diëtisten, logopedisten en podologen. Hiervoor hebben we samen met de 6 beroepsverenigingen een serie webinars opgezet rond kringwerking.

Deze webinars kan je nu raadplegen op het VVKP - Youtube - kanaal.

Naar ons Youtube - kanaal.

In samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid, Ergotherapie Vlaanderen, Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV), de Vlaamse BeroepsVereniging van Diëtisten (VBVD), de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) en de Belgische Vereniging voor Podologen.