Webinar: Van chaos tot herstel: Een psychoanalytisch kader voor het werken met psychose

Vanuit een focus op hoe taal functioneert, bespreekt Stijn Vanheule de ervaringswereld van iemand die
een psychotische episode ervaart. Hij bespreekt hoe psychotische belevingen het zelfgevoel en de
binding met anderen ondermijnen, en licht toe hoe dit samenhangt met subjectieve uitdagingen.
Vervolgens schetst hij wat herstel van psychose precies impliceert, verduidelijkt hij de rol van creativiteit
bij herstel, en geeft hij aan hoe verschillende vormen van psychologische begeleiding herstel kunnen
ondersteunen. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de rol van gesprekstherapie.

Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie
Neuropsychologie
Psychotherapie

Data van dit evenement

19u30 tot 21u

Dit VVKP Webinar zal gegeven worden door prof. Stijn Vanheule.

Stijn Vanheule is als hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse verbonden aan Universiteit Gent, waar hij vakken doceert over cultuur- en maatschappijkritiek, assessment, psychoanalyse en herstelondersteunend werken in de GGZ.
Zijn onderzoek spitst zich toe op psychose en klinisch-conceptuele vraagstukken in de Lacaniaanse psychoanalyse. Tevens werkt hij als psychoanalyticus in een private praktijk.

Tarief 

Voor leden: 12.5€

Voor niet-leden: 25€

Inschrijven kan via deze link.