Open algemene vergadering van De Pont over "Beroepsgeheim onder druk?"

Algemene klinische psychologie
Eerstelijnspsychologie
Forensische psychologie
Neuropsychologie
Psycho-oncologie
Psychotherapie

Data van dit evenement

vanaf 19u30 tot 21u45 met receptie
CGG De Pont
Lange Ridderstraat 20 , 2800 Mechelen
Polyvalente zaal

Open algemene vergadering van De Pont over "Beroepsgeheim onder druk?"

Aansluitend op de formele algemene vergadering van CGG De Pont nodigen ze hun medewerkers en collega’s van organisaties waarmee ze samenwerken uit om ervaringen te delen over de mogelijkheden en knelpunten van het (gedeelde) beroepsgeheim.  

Zorgverleners werken steeds meer samen in organisatie overstijgende netwerkverbanden. Het wettelijk kader voor beroepsgeheim lijkt dan vaak een hindernis. In de praktijk is het soms een onterecht excuus om niet te moeten samenwerken. Maar soms gaat men ook (te?) creatief om met het gedeelde beroepsgeheim. Weegt het belang voor de cliënt soms zwaarder door dan het beroepsgeheim? Wat zijn de grenzen en mogelijkheden?  Vanuit enkele praktijkcasussen komen alvast de volgende vragen aan bod:

Is uitwisseling van informatie over cliënten mogelijk tussen welzijns- en gezondheidsorganisaties?

Kunnen zorgverleners nog iets doen en/of onderling informatie uitwisselen als de cliënt dat niet wil?

Is informatie uitwisseling tussen organisaties van zorg en justitie mogelijk en wenselijk in afwezigheid van de cliënt?

Programma

19.30u  Verwelkoming met een drankje

20.00u Inleiding door Luc Baetens, bedrijfsjurist Emmaüs

20.30u Presentatie van drie casussen en open discussie

21.45u Afsluitende receptie aangeboden door Natuurpunt

Gezien het beperkte aantal plaatsen is voorafgaandelijke inschrijving noodzakelijk.

U ontvangt per mail een bevestiging van uw inschrijving.