Getuigschrift Attachment Based Family Therapy

Een systeemtheoretische, evidence based interventie voor depressieve en/of suïcidale jongeren met als doel gehechtheids- en gezinsrelaties te versterken en gezinsleden te helpen zich minder eenzaam en gefrustreerd te voelen.

Wat is ABFT?

ABFT is een interventie gebaseerd op inzichten uit gehechtheidstheorie. Volgens deze theorie lopen kinderen en jongeren veel gevaar om depressieve problemen te ontwikkelen als er veel stress is in hun leven (op school, met vrienden, thuis) en ze het gevoel hebben dat ze daarover niet bij hun ouders (of andere zorgfiguren) terecht kunnen. Die problemen kunnen zo groot en uitzichtloos worden, dat jongeren op den duur gaan denken dat enkel zelfdoding nog een uitweg kan bieden.

Meer over deze opleiding

Interesse?

Leuven - Gent - Antwerpen
2022 - 2023