Psychologenkring Zuid-Oost Hageland (psyZOH)

De kring PSYZOH is de psychologenkring voor Zuid-Oost-Hageland en is officieel opgericht sinds 1 december 2016. Zijn werkingsgebied is in Tienen, Hoegaarden, Linter, Boutersem, Glabbeek, Landen, Zoutleeuw, Geetbets, Kortenaken.

 

Doelstellingen

Reeds in 2015 kwamen enkele enthousiaste psychologen uit de zorgregio Zuid-Oost Hageland diverse keren samen met als het doel het oprichten van een regionale psychologenkring. In 2016 kregen ze logistieke ondersteuning van de VVKP en begin 2017 werd PsyZOH, de Psychologenkring Zuid-Oost Hageland VZW officieel, als eerste in Vlaanderen.

De kring is reeds zeer actief bezig met het opstellen van een regionale verwijskaart en voorzag reeds enkele informele netwerkmomenten voor haar leden. Ook worden psychologen nauw betrokken bij de regionale overlegorganen en multidisciplinaire netwerkmomenten. Deze initiatieven wensen ze in toekomst verder uit te werken, alsook zullen ze inzetten op de organisatie van opleidingen, kennisdeling en de mogelijkheid tot intervisie.

Bestuur
Voorzitter: Peter Van de Vreken
Penningmeester: Sarah Moons
Contactpersoon

Volg de activiteiten van deze kring via hun website.

Of stuur hier een mail naar de kring.