Persoonlijkheidsstoornissen in de DSM-5

Tim Bastiaens, Laurence Claes, Dirk Smits, Marc De Hert

| Tijdschrift Klinische Psychologie, 2015, 45(4), 278-288 |

SAMENVATTING
In april 2014 verscheen bij testuitgeverij Boom de Nederlandse vertaling van de vijfde
editie van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5; American
Psychiatric Association [APA], 2013; APA/Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
[NVvP], 2014), met daarin twee onderdelen (Sectie II/Sectie III) over persoonlijkheidsstoornissen.
In deze bijdrage bespreken we de belangrijkste veranderingen in de classificatie
van persoonlijkheidsstoornissen ten opzichte van DSM-IV-TR (APA, 2000). Ook
blikken we kort vooruit op toekomstige ontwikkelingen binnen het internationale en
Nederlandse taalgebied.