PVG PRAKTIJKGERICHTE SPORTPSYCHOLOGIE

In de sportwereld is er een toenemende erkenning van de impact van de mentale factoren op het prestatieniveau. De opleiding 'Getuigschrift Praktijkgerichte Sportpsychologie' werd opgericht door prof. em. Bert De Cuyper in 2012 om in te spelen op deze realiteit door psychologen voor te bereiden op een professionele rol als sportpsycholoog. De sportpsycholoog functioneert als mentale trainer wanneer de typische problemen van de topsport de prestaties van sporters (individuen en thema's) negatief beïnvloeden.

In de sportwereld is er een toenemende erkenning van de impact van de mentale factoren op het prestatieniveau. De opleiding 'Getuigschrift Praktijkgerichte Sportpsychologie' werd opgericht door prof. em. Bert De Cuyper in 2012 om in te spelen op deze realiteit door psychologen voor te bereiden op een professionele rol als sportpsycholoog. De sportpsycholoog functioneert als mentale trainer wanneer de typische problemen van de topsport de prestaties van sporters (individuen en thema's) negatief beïnvloeden. Het is dan de taak van de sportpsycholoog om:

  • werkpunten te formuleren voor de sporters
  • deze werkpunten theoretisch te kaderen
  • adviezen te geven over de aanpak van deze werkpunten
  • interventies te plannen, uit te voeren en te evalueren
  • daarover te communiceren met andere leden in het multidisciplinaire begeleidingsteam

Als mentale begeleider beschikt de sportpsycholoog over de nodige, ook sportspecifieke, kennis van de voorwaarden voor optimaal presteren vanuit een psychologisch perspectief. Hij kan (potentiële) cliënten motiveren om eventueel een beroep te doen op een expert (bv. bij eetstoornissen).

Stel je kandidaat 

Praktische informatie: 

Permanente Vorming met Getuigschrift
Duur: 2 Jaar
Type: 2 x per maand, steeds op zaterdag
Locatie: Leuven
Periode: september - mei
Inschrijvingsgeld: € 4500  - KMO-portefeuille mogelijk

Inschrijven

Voor de opleiding die van start gaat in september 2022 kan je je kandidatuur insturen vanaf 1 februari 2022, en uiterst tegen 1 mei 2022. Stuur je kandidatuur zowel digitaal als schriftelijk op met volgende documenten:

  • curriculum vitae
  • kopie van relevante diploma’s
  • motivatiebrief met toelichting over praktijkervaring als (sport)psycholoog, voorkennis van sportpsychologie en de flexibiliteit die de kandidaat heeft om de praktijkstage te kunnen combineren met zijn/haar huidige werksituatie.

Op basis van deze kandidatuur wordt een eerste selectie doorgevoerd. Er volgt een selectiegesprek met de geselecteerde kandidaten over hun relevante ervaring, motivatie en toekomstperspectief. Na afloop worden alle kandidaten via mail op de hoogte gebracht of zij al dan niet worden toegelaten tot de opleiding. Indien toegelaten, bezorgt de kandidaat het definitieve inschrijvingsformulier, volledig ingevuld en ondertekend, aan de programmacoördinator. Op dat moment wordt gevraagd om een voorschot op het inschrijvingsgeld te betalen. Het volledige bedrag moet ten laatste een maand voor de aanvang van de opleiding betaald worden.

Download onze brochure voor meer informatie over de opleiding en de inschrijvingsprocedure.

Contactgegevens
FaBeR - tav Stef Van Puyenbroeck
Tervuursevest 101, bus 1500
3001 Heverlee
gps@kuleuven.be 

Interesse?

Leuven
september 2022 - mei 2022
€ 4500  - KMO-portefeuille mogelijk
Deadline voor inschrijving