Psychologische interventies: permanente vorming met getuigschrift

Via een stage in PraxisP, het Praktijkcentrum Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, of een andere setting waar psychologische assessment en interventies worden toegepast, kunnen houders van een diploma van master/licentiaat in de psychologie of pedagogische wetenschappen gedurende één academiejaar (36 weken) ervaring opdoen in het domein van de psychologische assessment en interventies. Deze assessment en interventies kunnen gesitueerd zijn in het kader van wetenschappelijk onderzoek en/of in het kader van consultaties. De stage gebeurt steeds onder supervisie van een lid van het zelfstandig academisch personeel (ZAP) van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Via een stage in PraxisP, het Praktijkcentrum Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, of een andere setting waar psychologische assessment en interventies worden toegepast, kunnen houders van een diploma van master/licentiaat in de psychologie of pedagogische wetenschappen gedurende één academiejaar (36 weken) ervaring opdoen in het domein van de psychologische assessment en interventies. Deze assessment en interventies kunnen gesitueerd zijn in het kader van wetenschappelijk onderzoek en/of in het kader van consultaties. De stage gebeurt steeds onder supervisie van een lid van het zelfstandig academisch personeel (ZAP) van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Stel je kandidaat

Selectieprocedure en inschrijving

Kandidaten voor de permanente vorming in de psychologische interventies doorlopen een selectieprocedure die plaatsvindt in de maanden maart-juni van het academiejaar voorafgaand aan het jaar waarin de opleiding zal worden doorlopen. Geïnteresseerde kandidaten dienen een schriftelijke kandidaatstelling met motivering en curriculum vitae in bij de coördinator Els Joos voor 9 mei 2022. Voorafgaand aan deze datum is het steeds mogelijk om extra informatie in te winnen.

Op basis van de schriftelijke aanvraag zullen de mogelijke kandidaten geselecteerd worden. In de periode van mei tot juni zal er een selectiegesprek plaatsvinden tussen de kandidaat en het ZAP-lid dat de functie van supervisor zal opnemen en/of de coördinator. Op basis van dit gesprek zullen de definitieve deelnemers worden bepaald. De beslissing hierover wordt begin juli aan de deelnemers overgemaakt.

In de maand juli dienen de studenten, in overleg met de coördinator, het online aanvraagformulier in bij PPW Continuo. Na goedkeuring van het aanvraagformulier door de academisch verantwoordelijke van de opleiding (Prof. dr. Saskia Van der Oord) ontvangen de student, de ZAP-stagebegeleider en de coördinator bevestiging van de aanvraag via e-mail. Daarna kan de student zich digitaal inschrijven aan KU Leuven. Bij deze inschrijving zal de student gevraagd worden om het bewijs van toelating tot de opleiding te uploaden.

In de maanden juli-augustus wordt het programma opgesteld en worden de overige documenten (stageovereenkomst, werkpostfiche) in overleg ingevuld en ingediend.

Interesse?

1.100 euro
Deadline voor inschrijving