Permanente vorming Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief

Het PEV psychoanalytische therapie en psychoanalyse met volwassenen vormt deskundigen die in staat zijn psychische moeilijkheden of stoornissen en de daarmee samenhangende klachten te verminderen of op te heffen binnen het kader van de psychoanalytische ethiek.

Achtergrond

De permanente vorming in de psychoanalytische therapie en psychoanalyse met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief (afgekort: PEV HXPSVO) heeft de zelfstandige uitoefening van de psychoanalytische therapie tot doel. Deze uitoefening kan gebeuren in een multidisciplinair kader binnen één van de organisaties van de geestelijke
gezondheidszorg zoals de psychiatrische ziekenhuizen, de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, de algemene ziekenhuizen, de revalidatiecentra, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de medisch pedagogische instituten, de bijzondere jeugdzorg en de forensische sector, of binnen een vrij gevestigde (groeps)praktijk.

Meer info over deze permanente vorming

Interesse?

Gent
Te bepalen
2138,30 €