Permanente vorming Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met kinderen, jongeren en gezinnen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief

In het specifieke denkkader van de psychoanalytische theorie leren de deelnemers de onderliggende conflicten en structuur van de aangebrachte klachten te begrijpen binnen de ruimere identiteitsontwikkeling en de verhouding ten opzichte van de ouders en/of andere autoriteitsfiguren,
op grond waarvan een daarbij passende therapeutische context aangeboden kan worden binnen het kader van een psychoanalytische ethiek.

Achtergrond

De permanente opleiding in de psychoanalytische therapie met kinderen en jongeren vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief (afgekort: PEV HXPSKI) heeft de zelfstandige uitoefening van de psychoanalytische therapie bij kinderen en jongeren tot doel. Deze uitoefening kan gebeuren
in een multidisciplinair kader binnen één van de organisaties van de geestelijke gezondheidszorg zoals de psychiatrische ziekenhuizen, de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, de algemene ziekenhuizen, de revalidatiecentra, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de medisch pedagogische instituten, de bijzondere jeugdzorg en de forensische sector, of binnen een vrij gevestigde (groeps)praktijk.

Meer info over deze postgraduaat

Interesse?

Gent
Te bepalen
2138,30 €