Opleiding Gedragstherapie KULeuven - volwassenen en jongeren

Deze opleiding beoogt de zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie met (adolescenten en) volwassenen, het systematisch analyseren van problemen en het selecteren van gedragstherapeutische methoden en technieken.

De postgraduaatsopleiding  in de gedragstherapie heeft de zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie als finaliteit. Die uitoefening kan gebeuren in een multidisciplinair kader binnen één van de organisaties van de (geestelijke) gezondheidszorg en welzijn zoals de psychiatrische ziekenhuizen, de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen, de algemene ziekenhuizen, de revalidatiecentra, de centra voor geestelijke gezondheidszorg, de medisch pedagogische instituten, e.a. of binnen een vrij gevestigde (groeps)praktijk. Dit omvat ook eerstelijnsgezondheidszorg in samenwerking met huisartsen. 

Dit postgraduaat in de gedragstherapie heeft tot doel deskundigen te vormen die in staat zijn psychische moeilijkheden of stoornissen en de daarmee samenhangende klachten (bij adolescenten, volwassenen en ouderen) te verminderen of op te heffen, en dit in verschillende eenheden (individu, groep, gezin, ...).

Binnen het specifieke denkkader van de gedragstherapie leren de studenten op systematische wijze problemen te analyseren en gedragstherapeutische methoden en technieken te kiezen en aan te wenden om effectieve hulp te bieden.

Meer info

Interesse?

KULeuven
2020 - 2021
2500 €
Deadline voor inschrijving