Levenslang leren in de partnerrelatie-, gezin- en systeempsychotherapie UGent

De opleiding systeemtherapie aan de UGent.

Achtergrond

Er start een nieuwe opleiding ‘Permanente vorming Partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie’ in het academiejaar 2022-2023.

De opleiding Partnerrelatie-, gezins-, en systeempsychotherapie is een 4-jarige interuniversitaire opleiding ingericht door The GHALL en Dunant Academie. Deze opleiding is bestemd voor hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg en aanverwante disciplines om, bouwend op hun bestaande vaardigheden en kennis, de theorie en de praktijk van de partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie aan te leren en te ontwikkelen. Evidence-based werken in de klinische praktijk is dan ook een belangrijke insteek waarbij een integratie van een kritische reflectie van de onderzoeksliteratuur, de eigen klinische ervaring en de persoon als therapeut beoogt wordt.

Meer inlichtingen over de voorwaarden, opleiders, het programma kan u vinden op de website: https://dunantacademie.ugent.be/programma/partnerrelatie-gezins-en-systeempsychotherapie

 

 

Online infosessies: Online webinar met informatie over de opleiding en de mogelijkheid om jouw vragen te stellen!

Wanneer?

  • Donderdag 12 mei om 15u
  • Vrijdag 20 mei om 9u

Interesse? Schrijf je in via de link

We hopen je dan te ontmoeten en jouw vragen te beantwoorden!

 

Indien u interesse zou hebben, graag uw kandidatuurstelling en een gemotiveerde aanvraag indienen ten laatste op 25 mei 2021.

Kandidaturen (CV + motivatiebrief) zijn welkom op sabine.coppens@ugent.be.

Kandidaten worden op basis van hun CV en brief uitgenodigd voor selectiegesprekken (febr/juli 2022).

 

i.o. Prof Dr Gilbert Lemmens