Getuigschrift psycho - oncologie

Ben je psycholoog of heb je een andere master in de gezondheidswetenschappen? Werk je al met mensen met kanker of heb je interesse om dit in de toekomst te doen? Dan is de permanente vorming 'psycho-oncologie' iets voor jou!

In het academiejaar 2023-2024 start in Leuven de vernieuwde opleiding die zowel qua inhoud als vorm een antwoord biedt op de veranderende noden binnen het werkveld. De opleiding loopt door tot academiejaar 2024-2025.

Deze tweejarige interuniversitaire opleiding is evidence-based. Er wordt geopteerd voor een interactieve opzet. De opleidingsdagen worden inhoudelijk gecoördineerd door het Cédric Hèle instituut. Deelnemers krijgen voldoende schriftelijke theoretische achtergrond. Tijdens de opleiding wordt actief gebruikgemaakt van oefeningen, rollenspel, video, huiswerkopdrachten, casuïstiek, vraagstelling, ...
Van deelnemers die binnen hun eigen werkveld geen mogelijkheid hebben om praktische ervaring op te doen, wordt verwacht dat ze 450 uur stage lopen.

Deelnemers dienen 10 uur individuele supervisie te volgen bij een erkend supervisor.
Tijdens de twee jaar dient elke student een portfolio te maken met een wetenschappelijke paper, reflectieverslag, stageverslag, evaluatieverslag en een casusverslag.

De lesgevers komen uit de academische wereld en uit het klinische werkveld. Het programma wordt inhoudelijk geleid en gesuperviseerd door een interuniversitaire coördinerende stuurgroep.

!Op 27 maart 2023 kom je alles over de opleiding te weten tijdens de infosessie in Mechelen. Schrijf je hier in voor de infosessie!

Meer info over de opleiding en inschrijving

Interesse?

KU Leuven
Academiejaar 2023 - 2024
1800 € per academiejaar + supervisiekosten