Getuigschrift counseling in existentieel welzijn

‘Mens-zijn’ kan belicht worden vanuit verschillende bestaanscontexten: je fysieke en materiële wereld; je relaties met anderen; je innerlijk leven; het universele of wat jou als individu overstijgt. Het existentiële uitgangspunt erkent dat je leven een gegeven is.

Deze opleiding biedt aan counselors, coaches en therapeuten handvaten in het omgaan met existentiële thema’s van hun cliënten en van zichzelf.   

Door de flexibele en gebruiksvriendelijke elektronische leeromgeving is de combinatie studeren/werken/gezin in ieders bereik. 

Er is een intense, persoonlijke en bemoedigende opvolging van de deelnemers.  

Existentieel welzijn wordt benaderd als het vinden van een evenwicht tussen vier centrale dimensies van het menselijk bestaan: de fysieke, sociale, psychische en spirituele dimensie.
De existentiële thema’s zijn gegroepeerd in acht modules, die gespreid worden over het academiejaar.
In elke module is er steeds een drievoudige focus:

  1. ervaringsgerichte oefeningen ter bevordering van persoonlijke reflectie en ontwikkeling;
  2. existentiële theorieën en visies op welzijn uit positieve psychologie en diverse wijsheidstradities;
  3. illustraties uit de praktijk van counseling en coaching.

In het inschrijvingsgeld van 1500 Euro dat aan KU Leuven betaald wordt, zijn alle opleidingskosten inbegrepen. Niet inbegrepen in het cursusgeld zijn 4 handboeken waaruit soms cursusmateriaal komt, namelijk:

  • Leijssen, 2013, Leven vanuit liefde;
  • Leijssen, 2007, Tijd voor de ziel;
  • Leijssen, 2005, Gids beroepsethiek;
  • Leijssen, 1995, Gids gesprekstherapie.

Deze boeken dienen deelnemers zelf in hun bezit te hebben. Van deze vier boeken zijn alle heruitgaven (t.e.m.2019) geheel ongewijzigd.

Verder is al het cursusmateriaal online beschikbaar op de gesloten website van de opleiding. Deze ‘privéruimte’ is met paswoord toegankelijk na betaling van het KU Leuven inschrijvingsgeld.

Deelnemers die de opleiding voltooien ontvangen een KU Leuven Getuigschrift van Permanente Vorming Counseling in Existentieel Welzijn.

Meer informatie over dit getuigschrift

 

Interesse?

Online
2020 - 2021
1500 €
Deadline voor inschrijving