zelfstandig kinderpsycholoog/therapeut

Meulebeke - groepspraktijk de Oase

Het team van de Oase, een groepspraktijk in Meulebeke, is op zoek naar een extra kinderpsycholoog of speltherapeut.
Geplande startdatum: februari 2021 (bespreekbaar)

Verwachtingen:
• Je werkt als zelfstandige (in hoofd- of bijberoep) binnen de groepspraktijk. Je betaalt een vaste bijdrage per maand voor de huur van de praktijkruimte. Energiekosten, meubilair, schoonmaak, drukwerk, website, Internet, printer... alsook gebruik van de gemeenschappelijke delen (wachtruimte, sanitair, keukentje, ...) zijn inbegrepen.
• Er staan een aantal cliëntjes op de wachtlijst waarmee je kan starten. Daarnaast is er reeds een opgebouwd cliënten- en verwijzersbestand, dat je verder kan uitbouwen. Het is ook de bedoeling binnen de praktijk vlot naar elkaar te kunnen verwijzen.
• Samenwerking met verwijzers en andere relevante partners is erg belangrijk binnen onze praktijk; je ondersteunt actief deze visie.
• Je werkt op zaterdagvoormiddag en 1 of 2 andere momenten in de week.
• Je bent bereid om regelmatig deel te nemen aan intervisie/vergadermomenten. We voorzien een teamvergadering maandelijks op donderdagnamiddag en een kinderteam maandelijks op maandagnamiddag.
• Het volgen of gevolgd hebben van een therapie-opleiding is een meerwaarde.

Profiel:
• Je beschikt over een diploma psychologie en/of bent geschoold als speltherapeut.
• Je maakt een bewuste keuze om te willen werken als zelfstandige en hebt de intentie om een langetermijnsengagement op te nemen.

Aanbod:
• Nauwe samenwerking met enerzijds de andere leden van het kinderteam en anderzijds het team volwassenen
• Gezamenlijke profilering als team (website, drukwerk...)
• Aangepaste accommodatie in een prachtig en goedgelegen pand in Meulebeke
• Mogelijkheid om specifieke projecten uit te werken en de praktijk mee uit te bouwen

Interesse in deze vacature?

Sarah
Bultynck

Uiterste sollicitatiedatum