Vrijwillig psycholoog COZO - Antwerpen

Antwerpen

In Antwerpen is het Centrum voor Onthaal, Zorg en Oriëntatie (COZO) een laagdrempelig, multidisciplinair centrum voor iedereen die problemen ondervindt bij de toegang tot gezondheidszorg. Het team van het COZO oriënteert mensen naar het reguliere gezondheidssysteem. Wanneer dit onmogelijk lijkt, of in dringende gevallen, biedt Dokters van de Wereld zelf medische en psychologische consultaties.

We zoeken vrijwillige psychologen die de patiënten willen begeleiden in therapeutische context.

Als psycholoog doe je individuele consultaties met de mensen die terecht komen in ons project.
- Aanmeldingen komen via Mental Health Focal Point en worden verdeeld over de vrijwilligers
- Individuele consultaties volgens een erkende therapeutische stroming in België.
- Kunnen werken met praktische oefeningen is een pluspunt
- Invullen van Electronisch Patienten Dossier
- Beheer van je eigen agenda
- Aantal cliënten is zelf te kiezen, alsook de aard van de problematieken
- De nadruk ligt op kortere trajecten, waarbij stabilisatie centraal staat. Langere trajecten zijn niet uitgesloten.

We bieden:
- Ondersteuning, intervisie en begeleiding
- 4x per jaar groepsmeeting met alle psychologen om gedachten uit te wisselen/ stand van zaken.
- Ontmoeting met de wereld van de humanitaire gezondheids- en ontwikkelingshulp
- Ondersteuning van en samenwerking met een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers.
- Vormingsmogelijkheden m.b.t. de specifieke doelgroep en zorgverlening.
- Kilometervergoeding en vrijwilligersverzekering

We zoeken:
- Klinisch psycholoog, master diploma
- Minstens twee jaar ervaring als klinisch psycholoog in individueel patientencontact
- Psychotherapie opleiding is een pluspunt
- Waarden en normenkader in overeenstemming met DvdW
- Bereid zijn te werken met vluchtelingenproblematiek en moeilijkere casussen
- Cultuursensitief werken
- Een engagement zonder vooraf bepaalde duur
- Beschikbaarheid: minstens 2 dagen per maand en 3 maanden engagement

CONTACT: engagement@doktersvandewereld.be
https://jobpage.cvwarehouse.com/?q=psycholoog_cozo__m_v_x___antwerpen&job=283710&companyGuid=14dacb70-fd86-419f-baa7-a286e0565aac&lang=nl-BE

Interesse in deze vacature?

Roppe
Nele

Uiterste sollicitatiedatum