Psycholoog behandelaanbod en diagnostiek

Antwerpen

FPC Antwerpen is een forensisch psychiatrisch centrum. In dit centrum behandelen we forensisch psychiatrische patiënten, met als doel het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten te verminderen zodat een (hernieuwd) verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is.

De psycholoog verleent vanuit de eigen professionele verantwoordelijkheid hulp aan patiënten in de vorm van diagnostiek, behandeling en crisisinterventie. Het algemeen doel van de psycholoog is de patiënt vaardigheden te leren en inzichten bij te brengen die nodig zijn voor een optimale deelname aan het dagelijks leven en zo de kans op herval te verminderen.
Als psycholoog binnen het team behandelaanbod en diagnostiek verleen je vanuit jouw eigen professionele verantwoordelijkheid hulp aan patiënten in de vorm van behandeling, diagnostiek, het uitwerken van psychodiagnostisch verslag en rapporteren aan het multidisciplinair team.
In groep geef je diverse zorgmodules, gericht op het verkrijgen van inzicht in hun gedragsproblemen en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Hierbij hanteer je de gestelde doelen binnen het individuele behandelplan. Vanuit therapeutische behandeling geef je advies vanuit psychologisch perspectief tijdens multidisciplinaire behandelplanbesprekingen. Je levert een bijdrage in deskundigheidsbevordering aan het team van forensisch psychiatrisch medewerkers. Daarnaast verleen je ook advies aan de forensisch psychiatrisch medewerkers bij de uitvoering van deelbehandelplannen en/of signaleringsplannen.
Gezien de specifieke setting neem je tevens - samen met het team - verantwoordelijkheid voor de veiligheid van jezelf, de collega's en de patiënten. Je verliest de rechtspositie van de patiënten hierbij niet uit het oog.

Interesse in deze vacature?

Elke
De Rycke

Uiterste sollicitatiedatum