Praktijkassistent Stagebegeleiding - Verslavingszorg

Gent

De vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Gent zoekt een deeltijds (10%) praktijkassistent voor stagebegeleiding van de klinische masterstage.

U levert bijstand bij het praktijkgericht onderwijs van de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie (organisatie, begeleiding en evaluatie), in het bijzonder als stagebegeleider van studenten tijdens hun stage in de 2de master Klinische Psychologie in het domein van de verslavingszorg. Als interne stageverantwoordelijke begeleidt U individueel een aantal studenten en houdt U contact met de stagementoren gedurende het gehele stagetraject. U neemt hierbij deel aan collectieve en individuele begeleidingssessies, alsook teamvergaderingen aan de universiteit.

Interesse in deze vacature?

Gunther
Van Bost

Uiterste sollicitatiedatum