Praktijkassistent Stagebegeleiding - Neuropsychologie

Gent

De vakgroep Experimenteel-klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Gent zoekt een deeltijds (20%) praktijkassistent voor stagebegeleiding van de klinische masterstage binnen de ziekenhuissector en neuropsychologische stages.

U levert bijstand bij het praktijkgericht onderwijs van de vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie in het domein van de Klinische Neuropsychologie (organisatie, begeleiding en evaluatie), in het bijzonder als stagebegeleider van studenten in de ziekenhuissector tijdens hun stage in de 2de master Klinische Psychologie. U kan later ook ingezet worden voor het geven van werkcolleges aansluitend bij de nieuwe major Klinische Neuropsychologie. Als interne stageverantwoordelijke begeleidt U individueel een aantal studenten en houdt U contact met de stagementoren gedurende het gehele stagetraject. U neemt hierbij deel aan collectieve en individuele begeleidingssessies, alsook teamvergaderingen aan de universiteit.

Interesse in deze vacature?

Gunther
Van Bost

Uiterste sollicitatiedatum