Klinisch psycholoog of orthopedagoog voor de Dienst Gezondheidszorg in gevangenissen (m/v/x)

Sint-Joost-ten-Node

Ben jij gepassioneerd in klinische psychologie of orthopedagogie ? Boeit de gevangenisomgeving en de verslavingsproblematiek jou en wil je jouw competenties in dienst van de FOD Volksgezondheid en Justitie stellen?
In het kader van de hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg worden momenteel verschillende initiatieven genomen in de vorm van projecten. Het versterken van de diensten gezondheidszorg gevangenissen (de ‘medische diensten’) met klinisch psychologen en orthopedagogen is er daar één van.
Deze uitbreiding heeft tot doel meer aandacht te hebben voor de geestelijke gezondheidszorg in de gevangenis, en in het bijzonder voor de verslavingsproblematiek. De klinische geestelijke gezondheidszorg voor gedetineerden moet namelijk evenwaardig zijn aan deze voor personen in de vrije samenleving.

Als psycholoog of orthopedagoog wordt u voor dit project aangeworven door de FOD Volksgezondheid en tewerkgesteld in de Dienst Gezondheidszorg van een gevangenis.
Er zijn 14 vacatures (8 Nederlandstalige en 6 Franstalige) bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Galileelaan 5/2, 1210 Brussel, met een tewerkstelling in de gevangenis van Haren, Gent, Leuven-Centraal, Antwerpen, Dendermonde of Hasselt (of in een Franstalige gevangenis voor de Franstalige kandidaten).

Interesse in deze vacature?

Ilse
Declercq

Uiterste sollicitatiedatum