Klinisch Psycholoog (m/v/x) - psychodiagnosticus deeltijds (50%) contract onbepaalde duur

Sint-Truiden

In Asster bestaat er binnen de vakgroep klinische psychologie een centrale Cel Psychodiagnostiek, die verschillende afdelingspsychologen en hun teams ondersteunt in hun psychodiagnostisch denkproces en complexe onderzoeksvragen beantwoordt. Om de verdere uitbouw van deze Cel Psychodiagnostiek vorm te geven zoeken wij een enthousiaste en
gedreven master psychodiagnosticus, gespecialiseerd in persoonlijkheidsonderzoek.

Functieomschrijving
 Je ondersteunt afdelingspsychologen in hun psychodiagnostisch
denkproces en beantwoorden van basis onderzoeksvragen door
middel van vorming, begeleiding en supervisie.
 Je beantwoordt complexe psychodiagnostische onderzoeksvragen
betreffende persoonlijkheidsonderzoek bij (jong)volwassenen met
stemmings-, angst- en/of persoonlijkheidsproblemen,
ontwikkelings-, seksuele gedrags- en psychotische problemen, en
binnen ouderen- en verslavingszorg.
 Je draagt mee zorg voor een heldere indicatiestelling, stelt een
testbatterij op, verzorgt afname, integreert resultaten en verzorgt
verslaggeving.
 Je diagnostiek is handelingsgericht zodat er maximale integratie is
in de behandelplanning.
 Je bent op de hoogte van de recente ontwikkelingen en
professionele richtlijnen binnen dit vakgebied en je geeft hierover
advies.
 Je bent bereid om studenten op te leiden.
 Je geeft mee vorm aan de verdere uitbouw van de Cel als
competentiecentrum en investeert in kennisuitwisseling met de Cel-collega's.

Interesse in deze vacature?

Ine
Wanten

Uiterste sollicitatiedatum