Klinisch Psychol(o)g(e)/(Ortho)-Pedago(o)g(e) – (m/v/x) (kinderen & jongeren)

Diest

MUDICO is een vrije associatie van klinisch psychologen, orthopedagogen, psychiaters, logopedisten en ergotherapeuten te Kuringen, die zich verenigd hebben in een groepspraktijk om kinderen met diverse moeilijkheden te diagnosticeren en te behandelen.

MUDICO werkt multidisciplinair en empirisch onderbouwd.

Interesse in deze vacature?

Xanne
Bocken

Uiterste sollicitatiedatum