Inhoudelijk projectmedewerker zorg en innovatie eerstelijnspsychologische zorg voor volwassenen en ouderen in Limburg

Limburg

In het kader van ontwikkelingen in de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg hebben de
netwerken geestelijke gezondheid en hun netwerkpartners de opdracht om 2 psychologische
functies uit te rollen binnen overeenkomsten via GG netwerken en multidisciplinaire netwerken in de
eerste lijn. Het betreft een conventie die een betalingsregeling voorziet voor psychologische zorg in
de eerste lijn om deze toegankelijker te maken voor de brede bevolking. Ze vertrekt vanuit de
zorgbehoefte van individuele burgers én vanuit lokale noden binnen de globale bevolking eerder dan
vanuit een aanbodgestuurde visie. Ze richt zich op het aanbieden van psychologische zorg voor milde
tot matig-ernstige psychische problemen bij kinderen en jongeren, jongvolwassenen, volwassenen en
ouderen én hun omgeving. De projectmiddelen zijn toegekend tot einde 2023. In Limburg kiezen de
GGZ netwerken LIGANT, RELING en NOOLIM ervoor om de ELP samen uit te rollen. Op deze manier
garanderen ze voor de ganse provincie een gelijke werkwijze en spreiding van het aanbod.
Voor de organisatie en implementatie van deze eerstelijns psychologische zorg zijn de netwerken
RELING en NOOLIM op zoek naar een inhoudelijk projectmedewerker. Deze werkt in het provinciaal
team nauw samen met de lokaal coördinatoren en de netwerkcoördinatoren.

Opdracht
De projectmedewerker is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eerstelijns psychologische zorg
met kerntaken op het gebied van kwaliteit, zorginnovatie, inhoudelijk beleid, en kennisontwikkeling.
Als inhoudelijk projectmedewerker leidt je de inhoudelijke ontwikkeling van de
eerstelijnspsychologie voor volwassenen/ouderen én voer je daarbij ook de praktische taken die
daarbij horen uit.

Lees de volledige vacature in onderstaande pdf!

Interesse in deze vacature?

David
Dol

Uiterste sollicitatiedatum