GEZOCHT voor opstart multidisciplinaire groepspraktijk in Ingelmunster - Klinisch psycholoog

Ingelmunster

Beeld je in!
Een multidisciplinaire groepspraktijk in Ingelmunster.
Een echt fysiek adres waar je als gezin warm onthaald wordt en een antwoord kan vinden op je hulpvraag.
Waar je bemoedigd en gesteund wordt in je persoonlijk groeiproces.
Waar je als collega's onder elkaar samen door middel van actieve intervisie en samenwerking je gesteund kunt voelen in het uitwerken van je eigen trajecten en diensten.
Voor een groeiende/startende multidisciplinaire groepspraktijk voor kinderen, jongeren en ouders in Ingelmunster zijn we nog op zoek naar verschillende profielen op zelfstandige basis. De Praktijk gaat officieel open in September 2021.

De Praktijk Ingelmunster biedt een zorgaanbod op maat van elk gezin. Een lokaal multidisciplinair aanbod waar kinderen, jongeren en ouders een antwoord op hun zorgvraag krijgen in een huiselijke en warme omgeving. De centrale visie is de individualpsychologie van Adler. De belangrijkste kernwaarden zijn verbinding en communicatie. Deze zijn belangrijk naar de cliënt toe, maar evenzeer naar elkaar en de externe partners waarmee we samenwerken.
Wij bieden:
- Verschillende ingerichte praktijkruimtes in een huiselijke sfeer. Per dagdeel te huur
- Wachtzaal, Gemeenschappelijke ruimte met keuken, sanitair, parking, tuin,...
- Water, thee en koffie
- Eigen pagina op de gedeelde website
- Online agendasysteem, het inplannen van afspraken en het opnemen van de telefoon gebeurd door De Praktijk (samen)
- Gebruik materialenbibliotheek (spelmateriaal, creamateriaal, vakliteratuur, diagnostisch materiaal,…)
- Intervisiemogelijkheden
- Kansen om de eigen expertise in te brengen en te delen met anderen
- Kansen op nieuwe ervaringen
- Makkelijk doorverwijzen naar elkaar en naar externe partners

Wij vragen:
- Je hebt een KBO nummer en je bent in orde met de wettelijke vereisten
- Je werkt zelfstandig je begeleidingsplan uit, intervisie en overleg zijn uiteraard altijd mogelijk
- Autonomie in je therapeutische werkwijze, op voorwaarde dat deze strookt met de algemene visie van De Praktijk
- Je werkt zelf mee aan de instroom van nieuwe cliënten
- Actieve aanwezigheid op periodieke overlegmomenten
- Een wil om te blijven leren en ontwikkelen om de gezinnen die zich tot ons richten nog beter te kunnen helpen
- Een visie die holistisch, doelgericht en sociaal is (Adler)

Heb je interesse?
Neem dan contact op met Sara Pollet via sara@depraktijkingelmunster.be
of 0484 02 24 47

Interesse in deze vacature?

Sara
Pollet

Uiterste sollicitatiedatum