Directeur Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie – deeltijds (m/v/x)

Kortenberg

De Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie is voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar een Directeur Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie – deeltijds (m/v/x)

Functie
- Je bent het centrale aanspreekpunt van de vereniging.
- Je creëert en bevordert de omstandigheden en biedt omkadering binnen dewelke de leden- psychiaters en bestuursleden van de vereniging kunnen inzetten op elk van bovenstaande domeinen.
- Je organiseert samen met de wetenschappelijk secretaris van de vereniging de studiedagen en bent daar aanwezig als coördinator. Je adviseert de secties van de vereniging op vlak van mogelijke bijscholing, en ondersteunt die indien nodig.
- Je volgt de dossiers op die de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en psychiaters of hun arbeidsomstandigheden in het bijzonder aanbelangen, in nauw overleg met het dagelijks bestuur en conform de beleidsvisie van de vereniging.
- Je zorgt voor de agenda en verslaggeving van de wekelijkse overlegmomenten van het Dagelijks Bestuur, en je bereidt de Bestuursvergaderingen en de overlegmomenten van het Wetenschappelijk Comité van de vereniging voor.
- Je onderhoudt de relaties met andere verenigingen binnen het werkveld en met overheden en beleidsinstanties; je vertegenwoordigt de organisatie in contacten met andere verenigingen en overheden.
- Je bent verantwoordelijk voor de interne (vb. de maandelijkse nieuwsbrief naar de leden) en externe communicatie binnen de vereniging (vb. contacten met andere verenigingen uit het veld, met de Franstalige collega’s, …).
- Je staat samen met de penningsmeester in voor het financieel beleid van de organisatie.
- Je legt verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur en het Bestuursorgaan van de vereniging.

Interesse in deze vacature?

Anita
Rys

Uiterste sollicitatiedatum