Diensthoofd K-Delta doelgroep kinderen/jongeren

Medisch Centrum Sint-Jozef Munsterbilzen

MASTER PSYCHOLOGIE/ORTHOPEDAGOGIE of VERPLEEGKUNDE met MANAGEMENTSKILLS

K-Delta maakt deel uit van het netwerk LIGANT (provinciaal netwerk kinderen en jongeren) en richt zich tot kinderen en jongeren die op verschillende terreinen vastgelopen zijn in hun ontwikkeling en functioneren en die hiervoor gespecialiseerde hulp nodig hebben. Het grootste deel van de werking omvat een (semi)-residentieel aanbod (6 tot 18 jaar). Hiervoor beschikken we over een capaciteit van 27 K, 5 Kn en 5 Kd verspreid over vier leefgroepen (KG (kindergroep 6-12 jaar), PG (pubergroep 12-15 jaar), AG (adolescentengroep 15-18 jaar) en KIT (kortdurende interventiegroep tieners 12-18 jaar) . Daarnaast hebben we ook een poliklinisch aanbod.

Jobinhoud

Het diensthoofd is verantwoordelijk voor de organisatie, continuïteit en kwaliteit van de activiteit binnen de zorgeenheid, in nauw overleg met het beleidsteam van de doelgroep. Hij/zij heeft een leidinggevende rol binnen het interdisciplinaire team waarbij patiëntenzorg, personeelsbeleid, middelenbeheer, opleiding, ontwikkeling en communicatie centraal staan.
Het diensthoofd voert zijn/haar taak uit onder leiding van de zorgmanager kinderen en jongeren. Hij/zij beschikt over ruime managementervaring.

Een (niet-limitatieve) opsomming van specifieke taken:
• Afstemmen strategische visie zorgeenheid op deze van het ziekenhuis
• Ondersteunen van een orthopedagogisch/therapeutisch leefklimaat waarbinnen de zorg voor het kind/de jongere en zijn context centraal staan
• Organisatie, coördinatie, toezicht en evaluatie van de geleverde zorg
• Beheer van de toegekende FTE medewerkers, rekening houdende met competenties en wederzijdse verwachtingen
• Optimaal aanwenden van toegekende middelen
• Aftoetsen van geboden zorg aan de hand van indicatoren
• Coachen van medewerkers met het oog op
o Verhogen van kennis en vaardigheden
o Streven naar hoogwaardige professionaliteit gekoppeld aan een mensgerichte benadering; dit zowel t.a.v. de kinderen/jongeren als hun context
• Interne en externe communicatie met relevante partners

Wij vragen

• Je hebt een masterdiploma verpleegkunde of een masterdiploma menswetenschappen (psychologie, pedagogie, …), bij voorkeur met bijkomende managementopleiding
• Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een leidinggevende/managementfunctie in een vergelijkbare setting
• Je bent een enthousiast en dynamisch persoon
• Je toont initiatief door te anticiperen op kansen, nieuwe situaties en problemen
• Je bent kwaliteitsgericht
• Je durft beslissingen te nemen alsook over te gaan tot actie
• Je kan medewerkers op een stimulerende wijze motiveren, richting geven, sturen en begeleiden
• Je gaat adequaat in op weerstanden en je overbrugt tegenstellingen; je werkt verbindend
• Je staat open voor verandering
• Je bent sociaal vaardig zowel naar patiënten en hun context, medewerkers als naar collega’s
• Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken
• Je hebt een actieve, onderzoekende, flexibele en transparante houding

Interesse in deze vacature?

Elien
Box

Uiterste sollicitatiedatum