De divisie Psychodiagnostiek heeft de ambitie om (actuele) thema’s en dossiers die relevant zijn voor de psychodiagnostiek nauwgezet uit te werken en op te volgen. Het werkveld kampt bijvoorbeeld geregeld met diagnostische vraagstukken, of er vinden veranderingen plaats wat betreft de wettelijk-deontologische bevoegdheid van de psychodiagnosticus. De clinicus heeft dan nood aan een bron die correcte, actuele informatie weergeeft wat betreft het kader waarin de psychodiagnostische praktijk zich bevindt. De divisie streeft ernaar zich te verdiepen in deze vraagstukken met als doel het informeren van psychologen en het bieden van diepgang in relevante debatten.

Meer informatie volgt later.