Strong Teens and Resilient Minds (STORM): depressie- en suïcidepreventie voor jongeren in een netwerk van zorg en onderwijs

Sanne Rasing, Karlijn De Jonge-Heesen, Daan Creemers

Tijdschrift Klinische Psychologie, 2023, 53(1), 4-12

Inleiding:

Depressiviteit en suïcidaliteit bij jongeren zijn spraakmakende onderwerpen waar veel over wordt geschreven en gesproken in de media. Vooral de cijfers van het aantal jongeren dat lijdt aan een depressie, suïcidale gedachten heeft of overlijdt door suïcide, maken grote indruk. De toegenomen eenzaamheid door de maatregelen tijdens de coronapandemie en de grotere ervaren prestatiedruk worden genoemd als belangrijke factoren die bijdragen aan de stijging van mentale gezondheidsproblemen bij jongeren. Maar ook zonder deze stressvolle factoren zijn er jongeren die gevoelig zijn voor de ontwikkeling van psychische problemen. Toch wordt er tot nu nog slechts gefragmenteerd gewerkt aan preventieve mentale gezondheidsbevordering en zijn er weinig concrete en systematische preventieve initiatieven of programma’s die ook daadwerkelijk worden ingezet (Van Bon-Martens et al., 2022)...