Nieuws

Online webinars BRUCC-PRO 2020-2021

19-11-20

BRUCC-Professional organiseert een reeks inspirerende middagsessies waarin actuele thema’s belicht worden aan de hand van wetenschappelijk onderzoek, een praktische toepassing of een huidige stand van zaken.

Nieuwsbrief online hulp voor welzijn en gezondheid

17-11-20
Online

We verspreiden graag mee de nieuwsbrief van "Onlinehulp voor welzijn en gezondheid" van de Arteveldehogeschool. Ze bevat heel wat interessante informatie voor collega's die geïnteresseerd zijn in online hulpverlening.

Begroting ziekteverzekering: meer dan 30 miljard euro voor duurzame gezondheidszorg

12-11-20
Beroep
Terugbetaling

Het RIZIV laat weten dat de begroting van de ziekteverzekering voor volgend jaar goedgekeurd is. Een stijging van 7,5 % ten opzichte van vorig jaar waarvan een belangrijk deel naar onze sector zal komen.

Onderzoek naar de samenwerking tussen psychotherapeuten en huisartsen

12-11-20

Hopelijk kan u 10 minuten de tijd vinden voor het invullen van deze vragenlijst en kunnen we samen streven naar een optimale samenwerking tussen beide disciplines.

Online platform checkjezelf.be uitgebreid om Vlamingen mentaal te versterken

10-11-20
Preventie
Corona

Terwijl de coronacijfers blijven stijgen, verliezen veel Vlamingen de moed. Plannen vallen weg, ons sociale leven staat on hold. Omdat de crisis iedereen ook mentaal zwaar treft, lanceerde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke, samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven, checkjezelf.be. Dit platform helpt Vlamingen om mentaal fit te blijven met tips, oefeningen en verhalen. Vandaag wordt het platform uitgebreid met nieuwe thema’s die vooral een positieve boodschap willen brengen.

Zelfdoding in onze samenleving komt nog dagelijks voor en dit laat zijn sporen na voor de nabestaanden

09-11-20

Nabestaanden zijn in de eerste plaats gezins- en familieleden, maar ook voor vrienden, collega’s, hulpverleners, … kan de zelfdoding van een geliefde, bekende of onbekende een diepe indruk nalaten. Gezien per zelfdoding minstens 6 tot 10 nabestaanden direct betrokken zijn, betekent dit dat er jaarlijks in Vlaanderen alleen al gemiddeld 9000 nabestaanden na zelfdoding bijkomen. Het aantal indirect betrokken nabestaanden ligt dus nog vele malen hoger.

Strategische voorraad beschermingsmiddelen voor klinisch psychologen

09-11-20
Beroep
Corona

In een schrijven informeert de voorzitter van de FOD Volksgezondheid over de nodige beschermingsmiddelen die ter beschikking gesteld zullen worden van klinisch psychologen. De VVKP is verheugd dat er op onze vraag werd in gegaan.

Update richtlijnen voor klinisch psychologen mbt Corona - virus

04-11-20

Naar aanleiding van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad informeert VVKP jullie over de stand van zaken van de richtlijn voor klinisch psychologen met betrekking tot het Corona - virus

Avondklok is niet van toepassing voor slachtoffers van (huiselijk) geweld

30-10-20

Een belangrijk bericht van Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Gender en Diversiteit Sarah Schlitz (Ecolo)

VVKP analyseerde voor u het federale regeerakkoord

27-10-20
Beroep

Wat heeft de nieuwe federale regering voor ons in petto? VVKP ging grondig door het akkoord en ontdekte een aantal interessante elementen voor onze beroepsgroep.