Nieuws

De reeks van Webinars over kringwerking is klaar en online

29-09-20

In het kader van het project "Lokale betrokkenheid zorgberoepen in de eerstelijnszones" hebben de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, de Vlaamse Vereniging voor Logopedie, de Vlaamse Beroepsvereniging Van Diëtisten, de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen, Ergotherapie Vlaanderen en de Belgische Vereniging der Podologen samen een reeks webinars over kringwerking opgesteld.

Rapport derde bevraging uitgestelde zorg

28-09-20
Corona

Uit de derde bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform bij chronische patiënten blijkt dat 30 % van de personen met een chronische problematiek zijn zorg nog niet durft te hernemen.

Juridische opleiding voor gerechtsdeskundige

24-09-20

Heel wat psychologen/psychotherapeuten worden regelmatig als gerechtsdeskundige aangesteld. Velen van hen treden immers, omwille van hun expertise, op als gerechtsdeskundige en zullen voortaan een juridische opleiding moeten volgen om nog te kunnen optreden als gerechtsdeskundige.

Intensieve training dialectische gedragstherapie

24-09-20

Tiendaagse opleiding gespreid over twee weken in november 2020 en april 2021. Deze intensieve training bereidt je voor op een certificering als DGT-therapeut.

Bevraging: wat is jouw ervaring met de eerstelijnszones en zorgraden?

23-09-20
Eerstelijnshervorming

Wij willen graag weten wat jij, als klinisch psycholoog, tot dusver al weet over de eerstelijnszones en hun zorgraden? Een korte bevraging, niet meer dan 5 minuten van jouw tijd.

Observatiestage bachelorstudenten VUB

22-09-20

Het bekend maken van de observatiestage voor bachelorstudenten

VVKP in gesprek over de besteding van de extra 200 miljoen voor de geestelijke gezondheidszorg

21-09-20
Terugbetaling

De VVKP is ingegaan op een uitnodiging van het kabinet om te praten over de besteding van de vrijgemaakte middelen voor GGZ. We informeren u graag transparant over wat we daar op tafel hebben gelegd.

VVKP komt op voor alle psychologen: wij willen rechtvaardigheid en duidelijkheid

21-09-20
Beroep

De VVKP heeft 2 brieven laten vertrekken naar de beleidsmakers. Eentje naar aanleiding van de compensatie voor beschermingsmateriaal. Een andere brief naar aanleiding van een parlementaire tussenkomst betreffende de Psychologencommissie. Wij informeren jullie verder als we een antwoord mogen ontvangen.

Oproep: laat je vaccineren tegen de griep!

18-09-20
Algemeen belang

Omwille van de Corona - crisis is het dit jaar extra belangrijk om je te laten vaccineren tegen de griep!

Webinar 3 gratis - Administratie en communicatie in de kringwerking

15-09-20

Dit is één van drie gratis webinars over de lokale kringwerking. Deze webinar gaat over "Administratie en Communicatie" en werd opgesteld van de Vlaamse Vereniging voor Logopedie, Vlaamse Beroepsvereniging Van Diëtisten, Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen, Ergotherapie Vlaanderen, Belgische Vereniging der Podologen en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen in het kader van een project gefinancierd door de Vlaamse Overheid.