Nieuws

Oproep: bevraging wachttijden in privé praktijken

02-02-21
Onderzoek

De VVKP, Staten Generaal GGZ en de Leerstoel Public Mental Health vragen uw medewerking om de wachtlijsten bij onze praktijken in kaart te brengen. Graag deze oproep zoveel mogelijk verspreiden onder onze collega's klinisch psychologen, orthopedagogen en psychiaters!

VVKP in overleg met de lokale kringen

31-01-21

Afgelopen maand gingen we opnieuw in gesprek met onze kringvoorzitters. Hun input bleek opnieuw van onschatbare waarde.

Naar een vernieuwde ouderenzorg?

29-01-21
Ouderen

De voorzitter van onze divisie klinische ouderenpsychologie schreef een interessant editoriaal over de toekomst van de ouderenzorg in het tijdschrift Senior.

VVKP interpelleert Fedasil: nieuwe regels maken psychologisch werk erg moeilijk

29-01-21

Op initiatief van de Divisie diversiteit kaarten verschillende psychologen - en psychotherapie verenigingen de nieuwe spelregels van Fedasil rond de psychologische hulpverlening voor deze kwetsbare groep. Deze dreigen het klinisch werk erg moeilijk te maken.

Extra investeringen in de geestelijke gezondheidszorg.

29-01-21
Beroep

Vlaams minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin Wouter Beke laat weten dat hij 5,6 miljoen € extra middelen investeert in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. De middelen zijn vooral bedoeld om de wachtlijsten voor kinderen en jongeren aan te pakken. VVKP juicht de bijkomende investeringen toe en hoopt dat de werkdruk op de collega's enigszins kan afnemen.

Minister Beke antwoordt op parlementaire vraag beroepstitels psychologen

28-01-21
Beroep

In het Vlaams parlement werd minister Beke geïnterpelleerd door Freya Vandenbossche (sp-a) met betrekking tot het dragen van de titel van klinisch psycholoog. Minister Beke bevestigde dat om de klinische psychologie te beoefenen een inschrijving bij de Psychologencommissie niet nodig is. Voor het dragen van de titel van klinisch psycholoog moest hij toegeven dat dit onduidelijk was.

Training preventieadviseur zelfverwondend gedrag in scholen

27-01-21

Deskundigheidsbevordering voor hulpverleners

Hoe gaat het met en bij jou thuis? Onder spanning door COVID of iedereen helemaal zen?

27-01-21

Vul asjeblief deze anonieme vragenlijst online in: http://bit.ly/RSA-corona

Federale Raad publiceert advies over de psychotherapie

26-01-21
Beroep

De Federale Raad heeft haar advies over de uitoefening van de psychotherapie gepubliceerd.

Studie: Impact van coronamaatregelen op stress, relaties en intra-familiaal geweld in België

26-01-21
Onderzoek

Op verzoek van de staatssecretaris voor gendergelijkheid, gelijke kansen en diversiteit, mevrouw Sarah Schlitz, voert de Universiteit van Gent een onderzoek naar het mentaal welzijn van mensen, hun relaties, stressgevoelens en agressie in de thuissituatie. Aan de verschillende middenveldorganisaties wordt gevraagd om het onderzoek te helpen verspreiden.