13-03-20
Behandelrichtlijn
Algemeen belang

Naar aanleiding van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad heeft de VVKP een nieuwe richtlijn opgesteld voor klinisch psychologen met betrekking tot het Corona - virus

Deze richtlijn werd opgesteld naar aanleiding van de ingrijpende maatregelen en bevat adviezen die:

  • aangewend kunnen worden naar de algemene bevolking,
  • de eerste opvang van onrust,
  • adviezen voor de klinische praktijk,
  • online - interventies,
  • en bijzondere aandacht voor mensen in quarantaine.

Deze adviezen zijn in lijn met richtlijnen vanuit onze Europese koepel EFPA en werden op voorhand afgetoetst met het Federale en Vlaamse kabinet Volksgezondheid.

Lees hier de richtlijn

Deze richtlijn werd ook bezorgd aan onze FR collega's van de UPPCF en wij hebben tevens gevraagd aan de Psychologencommissie om deze richtlijn zo breed mogelijk te verspreiden. Tot slot werd deze richtlijn ook bezorgd aan Zorgnet - Icuro.