21-04-20
Behandelrichtlijn

De derde en meest actuele versie van de richtlijnen voor klinisch psychologen kan je nu raadplegen.

Onze derde versie van de richtlijnen voor klinisch psychologen staat nu online en kan je vrij consulteren. De huidige versie van de richtlijnen omvatten concretiseringen over de principes van zorgcontinuïteit, de continuering van begeleidingen en het indijken van het besmettingsrisico.

Ook wordt er herhaald in welke omstandigheden fysieke consultaties nog kunnen plaats vinden en hebben we nog eens helder alle beschikbare, hygiënische maatregelen opgelijst.

VVKP - leden die vragen hebben omtrent de toepassing van deze richtlijnen kunnen steeds terecht bij onze staf.

Naar de meest actuele richtlijn