29-03-20
Beroep
Regelgeving

De voorbereiding van de uitrol van de professionele stage voor klinisch psychologen loopt verder. Kandidaat - stagemeesters en - stagediensten zullen binnenkort hun aanvraag kunnen indienen bij de FOD Volksgezondheid

Op 20.03 werd een ministerieel besluit gepubliceerd met betrekking tot de erkenning van stagemeesters en stagediensten. 

Aanvragen tot stagemeester en stagedienst zullen elektronisch verlopen aan de hand van een uniek formulier bij de FOD Volksgezondheid. Daarin zullen de kandidaten moeten aantonen dat ze voldoen aan de voorwaarden van het KB Erkenningscriteria.

De aanvragen kan je nu nog niet doen. Wij informeren je van zodra de FOD klaar is met deze elektronische procedure.

Meer info in ons dossier "Professionele stage"