02-04-20
Beroep
Terugbetaling

Vandaag kondigde de regering aan dat de doelgroepen van het ELP - project uitgebreid zullen worden naar - 18 en 65 +. De VVKP is uitermate bezorgd dat, net nu de nood in de samenleving zo hoog is, deze uitbreiding haar doel zal voorbij schieten.

Maggie De Block, federaal minister van Volksgezondheid, kondigde vandaag aan dat de terugbetaling van psychologische zorg via het ELP - project uitgebreid zal worden naar de doelgroep van -18 en 65+. De conventie van de ELP zal voorlopig echter niet gewijzigd worden en net dat baart de VVKP grote zorgen.

De VVKP heeft immers herhaaldelijk aangedrongen bij de overheid om de conventie te herzien. Veel psychologen kozen er immers voor om niet mee te doen met het project omdat de voorwaarden van de conventie mijlenver afstonden van de dagdagelijkse praktijk van klinisch psychologen. Nog geen 20 % van het voorziene budget werd daardoor benut.

In een persbericht reageert gedelegeerd bestuurder Koen Lowet dan ook uitermate bezorgd: "We snappen dat de overheid snel maatregelen wil nemen, maar we vrezen dat deze uitbreiding zijn doel zal missen." "De overheid weet dit zeer goed, we snappen dan ook niet waarom men volhardt in een beleid wat niet werkt, terwijl de nood zo hoog is."

De VVKP vraagt dat de conventie op zijn minst op 2 punten aangepast wordt:

  • Maak de drempel tot de psycholoog zo laag mogelijk door geen verwijzing meer te eisen van de arts 
  • Betaal een vast bedrag terug per consultatie zodat de psycholoog alle vrijheid heeft om zijn behandeling vorm te geven.

Wij blijven verder in gesprek met de overheid en het RIZIV om te ijveren voor een financiering die ons toelaat om ons werk te kunnen doen en waardoor de cliënt recht heeft op toegankelijke en kwaliteitsvolle psychologische zorg.

We hebben, zeker gezien de huidige COVID-19 crisis, advies gevraagd aan onze kringvoorzitters en onze divisie zelfstandige praktijkvoering. Er is op dit moment geen reden voor VVKP om haar standpunt met betrekking tot de ELP - conventie te herzien. We willen zeer helder zijn dat er geen verwachting is naar onze zelfstandige collega's om zorg gratis te verstrekken of in het project ELP te stappen. Uiteraard zijn er heel wat mooie vrijwilligersinitiatieven lopende en is het lovenswaardig dat mensen tijdelijk in het ELP-project willen stappen, maar ook de reguliere zorg gaat gewoon door. De klinisch psycholoog is een vrij beroep en dat geeft u alle ruimte om zelf te kiezen hoe u in deze tijden vindt dat u uw diensten kan of moet aanbieden.
We herhalen daarbij de 3 kernpunten van het kompas dat we gehanteerd hebben in de uitwerking van ons financieringsmodel:

  • alle burgers hebben recht op gefinancierde psychologische zorg;
  • de verschillende modellen en werkwijzen dienen vertegenwoordigd te zijn;
  • er dient een garantie te zijn in de diversiteit van vrij toegankelijke settings om de vrije keuze van behandelaar te vrijwaren.

Naar het persbericht van Maggie De Block

Naar het persbericht van VVKP

 

Petitie terugbetaling psychologische zorg

In dat kader willen we graag de aandacht vestigen op het initiatief van meerdere van onze leden die een petitie zijn opgestart. De VVKP ondersteunt deze graag en wil een warme oproep doen aan u om deze te ondertekenen en mee verder te verspreiden! 

Naar de petitie