29-06-20
Onderzoek
Online

Eén van de "gamechangers" voor onze sector zou mogelijks wel ééns digitale consultaties kunnen zijn. Als gevolg van de Corona - maatregelen werden ze plots een noodzaak en we zien dat ze veel aandacht blijven krijgen. Het KCE heeft er een rapport over klaar en het UPC KULeuven start een grootschalig onderzoek. Gezien de mogelijke implicaties voor ons beroep blijven we dit als VVKP erg nauw opvolgen.

KCE - rapport: Videoconsultaties in de opvolging van patiënten met een chronische somatische aandoening

Op vraag van het RIZIV en CHU Namur ging het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) na welk effect videoconsultaties hebben op de gezondheid van de patiënten met een chronische lichamelijke aandoening. Ook werd nagegaan hoe videoconsultaties worden gebruikt in Nederland en Frankrijk. Het KCE stelde vast dat er vandaag geen wetenschappelijk bewijs is voor een verschil tussen videoconsultaties en ‘normale’ consultaties inzake effect op de gezondheid van de patiënten. Zorgverleners bleken wat huiverig om videoconsultaties te gebruiken. Ervaringen uit Nederland en Frankrijk leerden ook dat de invoering van videoconsultaties een lange weg is met veel hobbels. Tijdens de studie brak de coronacrisis uit, en werden de onderzoekers ingehaald door de realiteit. Consultaties op afstand via telefoon en beeldscherm werden plots overal toegelaten én terugbetaald, niet alleen in België, maar wereldwijd. Er wordt best van de huidige dynamiek gebruik gemaakt om dit soort ‘digitale’ zorg verder in te voeren, als een nuttige aanvulling op een face-to-face consultatie, niet om deze te vervangen. Daaraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden, waarvan de geïnformeerde toestemming van de patiënt een belangrijke is.

Naar het rapport

Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven onderzoekt zin en onzin van teletherapie

Het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven start een longitudinaal onderzoek naar de toepasselijkheid en de effectiviteit van telepsychiatrie en -psychologie. De coronacrisis noopte artsen en patiënten tot het veralgemeend en versneld in gebruik nemen van technologische hulpmiddelen om therapieën en consultaties te kunnen verderzetten. Maar is dergelijk alternatief voor alle patiënten en zorgpersoneel altijd even wenselijk en haalbaar?

Bedoeling van het onderzoek is om na te gaan of telepsychiatrie uitgebouwd kan worden tot een goede aanvulling op de traditionele face-to-facetherapieën. “Het onderzoek moet ons toelaten om het nut en de toepasbaarheid van telepsychiatrie te evalueren en waar nodig bij te sturen, af- of uit te bouwen. De overheid heeft tijdens de coronacirsis deze teleconsultaties terugbetaalbaar gemaakt, wat een reden te meer is om grondig te bekijken hoe we deze middelen efficiënt kunnen inzetten”, zegt Wim Tambeur, gedelegeerd bestuurder van het UPC KU Leuven.

Meer info?

Bron: Het Laatste Nieuws