28-08-20
Vereniging

De Algemene Vergadering VVKP kende dit jaar een bijzondere organisatievorm omwille van de Corona - maatregelen. Deels fysiek, deels online participeerden onze effectieve leden en keurden finaal het nieuwe bestuur goed!

Corona - proof

Omwille van de Corona - maatregelen kende onze Algemene Vergadering dit jaar een bijzondere organisatie. 38 effectieve leden participeerden hetzij fysiek, hetzij online, hetzij per volmacht aan onze AV. 

Organisatorisch was dat een huzarenstukje, maar gelukkig faalde de technologie niet. Dankzij Zoom en de handige tool "Mentimeter" konden de stemmingen vlot verlopen en iedereen die het woord wenste te nemen was daartoe in staat. 

Terugblik op het beleidsplan 2017 - 2019

Uittredend voorzitster Lotte De Schrijver evalueerde het beleidsplan 2017 - 2019. Er werd veel verwezenlijkt:

 • De cel kwaliteit werd opgericht
 • Er werd geïnvesteerd in een nieuwe database en moderne website
 • VVKP werd "incontournable" aan de verschillende onderhandelingstafels
 • Er werd een stevige traditie gestart met de jaarlijkse studiedagen
 • De communicatie intern naar leden als extern nam gevoelig toe
 • Er werden lokaal heel wat psychologenkringen opgericht
 • De staf werd uitgebreid en er werd een nieuw kantoor in gebruik genomen

Toch was er ook aandacht voor een aantal pijnpunten. Zo blijft VVKP kampen met een aantal groeipijnen. Door onszelf zo sterk te profileren worden we nu beschouwd als "relevant" voor zowat alles. De workload voor de beperkte staf en de vrijwilligers werd zo ontzettend groot. Dit maakt ook dat communicatie met onze leden niet altijd even verzorgd en correct kon lopen zoals we dat wel zouden willen. En tot slot werden er wel heel wat divisies opgericht, maar draaien een aantal divisies ook niet zoals voorzien of vielen zelfs helemaal stil. Als bestuur moeten we ons bezinnen over de betekenis hiervan.

Een nieuwe bestuursploeg

De Algemene Vergadering bedankte de voorbije bestuursploeg voor haar inzet tijdens de afgelopen jaren en in het bijzonder uittredend voorzitster Lotte De Schrijver. De bestuurders werd kwijting verleend voor hun beleid. We namen ook afscheid van bestuurders Dries Van den Bergh en Joeri Calsius.

Tegelijk werd ook de nieuwe bestuursploeg verkozen! We mogen:

 • Patrick Engelhardt verwelkomen als nieuwe voorzitter
 • Eline Camps als nieuwe studentenvertegenwoordiger
 • Nele Roppe zal de nieuwe divisie diversiteit trekken
 • Steven Joris zal de nieuwe divisie psychodiagnostiek trekken
 • Erelid Karel De Witte zal de nieuwe divisie deontologie vorm geven
 • Lien Faelens zal zich gaan bezig houden met de permanente vorming
 • Luc Van de Ven neemt tot slot de divisie klinische ouderenpsychologie op zich.

Onze nieuwe voorzitter stelde zich recent voor aan de leden en presenteerde zijn visie op de toekomst van VVKP en ons beroep.

Naar de introductie van Patrick Engelhardt