Gratis vorming over de behandeling en revalidatie van mensen met lage rugpijn

08-01-20
Ulrike Kool

Gratis vorming voor VVKP leden

De implementatie van het KCE rapport 287 over lage rugpijn en radiculaire pijn

De VVKP werkt samen met het Consortium Zorgpad Lage Rugpijn aan een project om het KCE rapport 287 over lage rugpijn en radiculaire pijn te implementeren. 

Het KCE rapport 287 gaat over lage rugpijn en radiculaire pijn en is gepubliceerd in mei 2017, gevolgd in eind 2017 door de publicatie van een zorgpad (KCE-rapport 295 ‘lage rugpijn en radiculaire pijn : kernelementen van een zorgpad’). Er wordt op ingegaan welke stappen de verschillende zorgverstrekkers moeten doen met een nieuw systeem van vlaggen en een innovatief algoritme dat online kan toegepast worden.

Het doel van dit project is door samenwerken met een multidisciplinair consortium en een evidence-based richtlijn van de KCE tot een betere aanpak van lagere rugpijn te komen. Daarvoor zullen we een opleidingspakket voor de betrokkene zorgberoepen voorzien en informatiemateriaal voor het algemene publiek samenstellen.

Consortium Zorgpad Lage Rugpijn

Het consortium Zorgpad Lage Rugpijn bestaat uit wetenschappelijke en professionele organisaties: Domus Medica, la Société Scientifique de Médecine Générale, de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Kinesitherapeuten, de Unie van gediplomeerden in de Kinesitherapie en Osteopathie, the Belgian Physiotherapy Professional Association (AXXON), the Belgian Chiropractors’ Union, the Royal Belgian Society for Physical Medicine and Rehabilitation, the Belgian Society of Neurosurgery, SORBCOT/BVOT, the Spine Society of Belgium, the Belgian Back Society, the Belgian Pain Society, de Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijding, le Groupement Régional Interdisciplinaire pour la Douleur, de Belgische Federatie van Psychologen, de Belgische Beroepsvereniging voor Arbeidsgeneesheren, l’Association Professionelle Belge des Médecins du Travail and de Wetenschappelijke Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde.

VVKP en onze Franstalige collega's maken deel uit van dit project onder de koepel van de Belgische Federatie van Psychologen. Het project heeft een duidelijk biopsychosociaal benaderingen en bekijkt revalidatie als een combinatie van een fysieke component (bv. specifieke oefeningen, manuele technieken) met minstens één ander psychologisch, sociaal, educatief of ergonomisch element. 

Het opleidingspakket:

Dit project zal een multidisciplinair opleidingspakket opstarten om de samenwerking tussen huisartsen, kinesisten en psychologen bij de behandeling en revalidatie van mensen met lage rugpijn optimaal te laten verlopen.

Dit opleidingspakket is opgedeeld in twee delen:

1. Een e-learning over de richtlijn in het Frans en Nederlands.

2. Multidisciplinaire peer reviews die over heel Vlaanderen en Wallonië georganiseerd werden. 

De e-learning

Om de e-learning te volgen, volg gewoon deze 3 stappen:

 Stap 1 Ga naar de website van Domus Medica

Ga naar de website en klik boven links op inloggen. Maak gratis een account aan of log in met jouw inlog gegevens. 

Medi Campus is een platvorm van de huisartsen vereniging Domus Medica om opleidingen en expertise uit te wisselen. Het regelt ook de voor huisartsen verplichte credit points. Psychologen moeten geen credit points verzamelen.

Hier vind je de website

Stap 2 Volg de e-learning

Klik onderaan de website van de cursus onder "E-learning" op de link. Je kan de e-learning in het Frans of Nederlands volgen. 

Het volgen van de e-learning neemt ongeveer 1 uur in beslag en gaat over de verschillende factoren van lage rugpijn.

Vind onderaan meer uitleg over de rol van de klinisch psycholoog en wat je ervan kunt leren

Stap 3 Neem de quiz

Neem de quiz die aansluit aan de e-learning om een certificaat te krijgen van deze e-learning. 

 

Vormingsavonden

Momenteel werden de vormingsavonden nog georganiseerd. Met de Corona-situatie werden er momenteel geen vormingsavonden gegeven. We houden jullie op de hoogte van zodra we de vormingsavonden hebben kunnen vastleggen.

De bedoeling van de vormingsavonden is om met huisartsen, kinesisten en andere zorgberoepen die de e-learning hebben gevolgd, concreet aan de slag de gaan met casussen en de kennis toe te passen. Dit is niet alleen handig voor lage rugpijn maar een netwerk van collega's in het veld zowel psychologen als ook andere zorgberoepen is altijd handig om te hebben.

Eerstelijnspsychologie

De divisie eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Zelfstandige praktijkvoering

De divisie zelfstandige praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie. Haar belangrijkste thema's zijn het werken rond de toekomstige terugbetaling van klinisch psychologen en de positie van de zelfstandig klinisch psycholoog in het werkveld.

Psychotherapie

Het zit al even in de pipeline bij VVKP en met alle commotie rond de terugbetalingsregeling lijkt het nu hoog tijd om er ook echt volop mee in gang te schieten : het oprichten van een divisie psychotherapie.