1e webinar in een reeks van 3 georganiseerd door de FOD Volksgezondheid over hoe we kinderen en jongeren meer kunnen laten participeren in de GGZ.

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

10:00 - 12u30
10:00 - 12:30
10:00 - 12:30

Sprekers: Yvonne Anderson en Hannah Sharp

Op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad omtrent de noodzaak van participatie van kinderen en jongeren binnen de geestelijke  gezondheid, en in het kader van het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren in België, startte de FOD Volksgezondheid, Leefmilieu en Veiligheid van de Voedselketen in september 2019, het pilootproject ‘Participatie  van kinderen en jongeren, en hun context, in de geestelijke gezondheid’. Het project heeft tot doel om effectieve participatie van kinderen en jongeren binnen de sector te versterken op meso- (organisatie en netwerk),  en macro- (beleid) niveau.
 
Vanuit het project worden er in totaal drie webinars georganiseerd waarbinnen nationale en internationale sprekers het hoe en waarom van participatie door kinderen en jongeren binnen geestelijke gezondheid komen verduidelijken. Uiteraard is de stem van kinderen en jongeren doorheen de drie webinars steeds aanwezig!

Meer info en inschrijven?